ഒബാമ.
പുതുകാലസിനിമയല്ല;
പഴയ ബ്ലാക് ആന്റ് വൈറ്റിന്‍റെ തനിയാവര്‍ത്തനം.
മാറ്റത്തിന്‍റെ മുദ്രാവാക്ക്യം ചമച്ചു കൂലിയെഴുത്തുകാര്‍ .
ബുജി താടികളുടെ നിസ്സംഗതയില്‍ പുനര്‍വായന.
വിസ്കി,
വൈന്‍ ,
താറാവ്
കോഴിയും;
ചര്‍ച്ചക്കുമേല്‍ ചര്‍ച്ച...
അലറിയൊടുവില്‍ പിറുപിറുപ്പിലേക്കാ
ബുജി ഭാഷണം.
തൂറാന്‍ മുട്ടിയിട്ടും അനങ്ങാ പാരകള്‍ ...
പുതു ലോക സൈദ്ധാന്തികര്‍ ‍...

ഒബാമ,
ബ്ലാക് ആന്റ് വൈറ്റില്‍ മറന്നിട്ടും ഓര്‍മ്മിച്ചു,
വെട്ടി നീക്കിയ റീലുകള്‍ ;
നാഗാസാക്കിയും ഹിരോഷിമയും...
വിയറ്റ്നാം ഈസ്റ്റുമാന്‍ കളറിലോ?
അറിയില്ല.

ഒബാമ,
നിന്നിലൂടെ മാറ്റത്തിന്‍റെ കാറ്റു ആസ്വദിക്കുന്ന
നാലാം ലോക മസ്തിഷ്ക്കങ്ങള്‍ ...

ഒബാമ,
എന്‍റെ കൊട്ടകയില്‍ നിന്‍റെ പോസ്റ്റര്‍
പതിയണമെങ്കില്‍ ‍,
പഴയ റീലുകള്‍ എടുത്തു വയ്ക്കുക.
ഫങ്കസ്സിനു തിന്നാന്‍ കൊടുത്ത
എഡിറ്ററുടെ വിരലുകള്‍ അറുത്തു മാറ്റുക.
ആയുധ ദല്ലാളിന്‍റെ കുപ്പായം ഊരിയെറിയുക...
അന്ന് ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം...

കാത്തിരിക്കുന്നു മുഖാവരണ മില്ലാത്ത നിന്നെ.
അതുവരെ എന്‍റെ തൂലിക
നിന്നോട് എതിരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും...

0 comments

Post a Comment

Followers

About The Blog


MK Khareem
Novelist