കേരളത്തില്‍ സി.പി.എം. ബി.ജെ.പി.യിലേക്കും ബി.ജെ.പി സി.പി.എമ്മിലെക്കും ചായുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോണ്ഗ്രസ്സിനെക്കാള്‍ നല്ലത് ഇടതു പക്ഷമെന്നും , കൊണ്ഗ്രസ്സിന്റെത് മുതലാളിത്ത പ്രീണനം എന്നും , സി.പി.എം. ബി.ജെ.പി സംഘട്ടനം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ഗ്രസ്സെന്നും ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചിലര്‍ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ചില അടവ് നയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാകുന്നു.

ബി.ജെ.പി.യെ അത്തരം ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ഗ്രസ്സിനു തന്നെ. ന്യൂന പക്ഷ വര്‍ഗീയ കൂട്ടുകെട്ടുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കോണ്ഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ബി.ജെ.പി.യെ പോലെ സി.പി.എമ്മും കണക്കു കൂട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗം എന്നും വര്‍ഗീയതക്ക് എതിരെന്ന് ആ കക്ഷികള്‍ അറിയാതെ പോകുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഹൈന്ദവ വിഭാഗം എന്നും വര്‍ഗീയതയെ ചെറുത്തിട്ടെ ഉള്ളൂ. അതിനു തെളിവാണ് നാളിതു വരെ ബി.ജെ.പിക്ക് കേരള നിയമ സഭയില്‍ ഒരംഗത്തെ പോലും ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്. കേരളത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിസ്സാരത്തെ ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ സി.പി.എമ്മിനെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നത് ഹിന്ദുക്കള്‍ ആണ്. അത് സി.പി.എമ്മിന്റെ വര്‍ഗീയതയോടുള്ള എതിര്‍പ്പ് മൂലവും. എന്നാല്‍ സി.പി.എം കാവി കൂട്ട് കെട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയാല്‍ സി.പി.എമ്മില്‍ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടമായ ഒഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും സി.പി.എം കേരളത്തില്‍ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ആര്‍ക്കെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

0 comments

Post a Comment

Followers

About The Blog


MK Khareem
Novelist