മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സമരം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് സമരങ്ങളുടെ തിരുത്താണ്.. സമരം എന്ന് കേള്‍ക്കെ മനം മടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതു വെളിച്ചം നല്‍കികൊണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സമരം. ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും തന്നാലാവും വിധം പ്രവര്‍ത്തിക്കാവുന്ന സമരം. ഒരാള്‍ ഒരു നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്താലും അയാള്‍ സമരത്തിലാണ്.. ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളോട് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ അപകടാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും സമരമാണ്... മീഡിയകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടലല്ല സമരമെന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സമരം നമുക്ക് കാട്ടി തരുന്നു.
ഈ സമരത്തോടെ ഗാന്ധിജി നിര്‍ത്തിയ ഇടത്ത് നിന്നും നാം തുടങ്ങുന്നു..

ഈ സമരത്തില്‍ സംഘടനകളില്ല.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരത്തില്‍ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളില്ല.. ഈ സമരം ജനങ്ങളുടെ സമരമാണ്.. ജനമാണ് രാജാവ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സമരം.
ഇക്കാലമത്രയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ നമ്മില്‍ വച്ചുകെട്ടി. ഈ സമരത്തോടെ ആ അവസ്ഥക്ക് തിരശ്ചീല വീഴുകയാണ്.
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സമരം ജനങ്ങളുടെ സമരം ആകുമ്പോള്‍ പോലും ഇതൊരു അരാഷ്ട്രീയ വാദം ഉയര്‍ത്തിക്കൂടാ. അരാഷ്ട്രീയത നമുക്ക് മേല്‍ ഫാസിസം കുടിയേറാന്‍ ഇടവരുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം രാഷ്ട്രീയത്തെ വിരോധിക്കരുത്. എന്നിരിക്കിലും നാം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചില തിരുത്തുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടണം. നമ്മുടെ പരിശ്രമം മലിനതകളില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ അതില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാന്‍ ആവണം.. നാം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാവണം. പ്രാദേശിക വാദവുമായോ ഏതെങ്കിലും ജാതി മതവുമായോ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന കക്ഷികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ജാതി മത രാഷ്ട്രീയം പോലെ തന്നെ പ്രാദേശികതയില്‍ ഊന്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കക്ഷികളും രാജ്യത്തിന്‌ ആപത്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പരിസരം അത്തരം അപകടം നമുക്ക് മുന്നില്‍ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌. തൊട്ടയല്‍പ്പക്കത്ത് കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുപ്പതു ലക്ഷം ജനതയുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും ജീവന്‍ അപകടത്തില്‍ പെടുന്നത് പരിഹാസത്തോടെ തള്ളി ഡി.എം.കെ.യും അണ്ണാ ഡി.എം.കെ.യും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.. അത്തരം കക്ഷികള്‍ ശക്തിയാര്‍ജിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്‌ മൊത്തത്തില്‍ അപകടമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക..

0 comments

Post a Comment

Followers

About The Blog


MK Khareem
Novelist